Top baner

Ponuda

Berlin Oktobar 2014

Berlin Oktobar 2014

BERLIN AVIONOM – 4 DANA / 3 NOĆENJA / Period 16.10-19.10.2014.
CENA ARANŽMANA: 389 EUR


(aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate.)
Festival svetlosti koji se održava od 11. do 21. oktobra 2014. godine već devetu godinu pretvara Berlin u svetleću metropolu prepunu boja, svetlosnih efekata i vatrometa. Najvažnije građevine, kulturno-istorijski spomenici i trgovi postaju otvorena pozornica za fantastičnu igru svetlosti.

OBILASCI: Berlin,Potsdam

Program putovanja:

1.dan  BEOGRAD – BERLIN
Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ kod šaltera avio kompanije 2 sata pre poletanja aviona. Transfer do hotela, smeštaj. U dogovoreno vreme odlazak na panoramsko razgledanje grada: letnja palata kraljice Sofije Šarlote, zgrada nemačke opere, Memorijalna crkva, panorama glavne trgovačke ulice - Kurfurstendam, spomenik boginje pobede - Zlatna Elza, nova železnička stanica, nemački parlament koji je smešten u zgradi Rajhstaga, Brandenburška kapija, panorama ulice Unter den Linden, istočna galerija sa ostacima berlinskog zida, TV kula, Katedrala, Trg Aleksandar, Gradska većnica, Kontrolna tačka Čarli, Trg Potsdam. Slobodon popodne, prilika za posetu „Ostrvu muzeja“ u okviru kojeg je muzej Pergamon i Egipatski muzej. Pergamon je poznat po bogatoj kolekciji antikviteta iz perioda antičke Grčke, Bliskog istoka i islamske kulture. Najznačajniji eksponati su Ištarina kapija koja je krasila vrata Vavilona oko 580 godine pre nove ere. Tu je i rekonstruisani oltar grada Pergamona, ulaz u pijacu antičkog grada Mileta i najznačajniji eksponati drevnih civilizacija Vavilona, Persije i Asirije. Što se tiče egipatskog muzeja, pored velikog broja artefakata iz doba Novog Kraljevstva, najvažniji je svakako bista kraljice Nefertiti. Povratak u hotel. Noćenje.

2. dan  BERLIN – DREZDEN
Doručak. Poludnevni fakultativni izlet. Potsdam je grad lociran nedaleko od Berlina, poznat po letnjoj rezidenciji kralja Frederika Velikog. Letnjikovac je izgrađen sredinom 18. veka u rokoko stilu kao pandan Versaju. Ime dvorca Sansusi znači bezbrižan, jer je i njegovo postojanje trebalo kralju da obezbedi beg od svakodnevnice i formalnosti dvora. Palata ima 12 tematskih različitih soba, a okružuje je raskošan park koji se kaskadno spušta od palate u dužini od 2 kilometra, a krase ga brojne fontane i mermerne statue. Povratak za Berlin. Slobodno popodne. Noćenje.  

3.dan  BERLIN
Doručak. Slobodan dan, prilika za dnevnu šetnju impozantnim parkom Tiergrten koji je otvoren 1861 godine. Sa 5.17 kilometara kvadratnih predstavlja jedan od najvećih parkova na svetu koji se nalaze u centru grada; Ili, posetu Zoološkom vrtu, najstarijem i najvećem zoološkom parku u Nemačkoj koji godišnje poseti više od 3 miliona posetilaca. Cena ulaznice je oko 13.00 evra; Ili obilazak Šarlotenburg palate, najveće palate u Berlinu, koju je izgradio Fridrih III 1699. godine za svoju zenu Šarlotu. U palati se može videti najveća kolekcija francuskog slikarstva 18.  veka izvan Francuske. Cena ulaznice je oko 10.00 evra; Noćenje.

4. dan BERLIN - BEOGRAD
Doručak.Napuštanje hotela.Transfer do aerodroma 2 sata pre poletanja. Poletanje. Dolazak na aerodrom „Nikola Tesla“.                       (Kraj usluga).

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
-Avio prevoz na relaciji Beograd-Berlin-Beograd, transfer aerodrom-hotel-aerodrom
-smeštaj u Berlinu (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu po izboru sa 3* ili 4* u 1/2 i 1/2+1 sobama
-obilaske prema programu (Berlin – panorama grada)
-troškove organizacije i vođenja aranžmana
-usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
-Aerodromske takse (oko 110 evra na dan objavljivanja programa, plaćaju se u agenciji u dinarima i iznos je podložan promeni)
-međunarodno zdravstveno osiguranje  za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 35.000€) – 4 € (deca od 0 meseci – 18 god.) 6 € (osobe od 19 – 69 god.), 12 € (osobe od 70-84 god.)
-ulaznice i fakultativne izlete

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 0-2 godine besplatno,  deca od 2-12 godina ostvaruju popust):
- Poludnevni fakultativni izlet „Potsdam“. U okviru izleta obilaze se palata Sansusi  za koju je uračunata ulaznica. CENA 65 €

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
-30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
-30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40% od cene aranžmana

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

POPUSTI:  
-deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
-deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)      
-treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%.

VAŽNE NAPOMENE:
Minimum putnika za realizaciju programa je 20 putnika. U vezi smeštaja u Berlinu informaciju tražite u agenciji. Agencija savetuje da uzmete obavezno zdravstveno i putno osiguranje.

OPIS I LOKACIJE HOTELA:
Smeštaj je u Berlinu (Nemačka) u hotelu sa 3*ili 4*. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela do popune mesta, HOTEL VAN CENTRA– nalazi se na  liniji gradskog prevoza.
Svi detalji u vezi hotela su dostupni na našoj web-stranici ili se mogu dodatno tražiti u u agenciji u štampanoj formi.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova (postoji mogućnost kasnijeg izlaska). Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.pelicantravel.rs
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom  je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima uređaj...).

OPŠTE NAPOMENE:                      
Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije .
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.


Organizator putovanja je Turistička agencija PELIKAN TRAVEL, licenca OTP br. 28/2014. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
Cenovnik za Berlin (Jesen 2014.godine, avion 4 dana) br.D-1 od 02.04.2014.